user_mobilelogo
logo_dimou
Οι αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ναυπακτίας, παρακαλούνται να μας γνωστοποιήσουν εγγράφως τις προτάσεις τους με αίτημα, ήτοι:
1. Αίτημα, με τις δραστηριότητες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το έτος 2017, οι αθλητικοί σύλλογοι και σωματεία που επιθυμούν επιχορήγηση από το Δήμο.
2. Αίτημα, με τις προτάσεις τους για τους αθλητικούς αγώνες που θα πραγματοποιήσουν σε συνεργασία με τον Δήμο (συνδιοργάνωση) για το έτος 2017, οι Φορείς - Σωματεία & Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται εντός & εκτός Δήμου μας.

Οι προτάσεις (αίτημα) να είναι τεκμηριωμένες με κατά προσέγγιση προϋπολογισμό εξόδων της εκδήλωσης, ημερομηνία και χώρου διεξαγωγής.

Οι Φορείς - αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία παρακαλούνται να υποβάλλουν τα αιτήματα μέχρι 10/02/2017 (καταληκτική ημερομηνία), ώστε να γίνει ο προγραμματισμός από τον Δήμο διαφορετικά δεν θα επιχορηγηθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα Αθλητικά Σωματεία και οι Σύλλογοι που επιχορηγούνται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , καθώς και τα Σωματεία που συμμετέχουν σε συνδιοργανώσεις με τον Δήμο, υποχρεούνται να υποβάλλουν σύμφωνα με τα άρθρα 41 του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ. 52 Α΄) και 10 Β΄του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ. 112 Α΄) τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούν από τον Δήμο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

1. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
 Αίτηση του Συλλόγου προς το Δημοτικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις στις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας για το επόμενο έτος ( Άρθρο 7 παρ. 2 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959)
 Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση ή βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικείου ότι έχει εγγραφεί (καταχωρηθεί) στο βιβλίο Σωματείων. (Άρθρο 61,78 και 83 του Αστικού Κώδικα) και δεν έχει τροποποιηθεί .

 Απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ , (σύστασης σε σώμα).

1) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τα δικαιολογητικά για εκκαθάριση δαπανών με διάφορους φορείς που πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Αλληλεγγύης & Κοιν. Υποθέσεων - Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Παιδείας, είναι:

 Αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα.
 Προϋπολογισμός δαπανών εκδήλωσης
 Πρακτικό Φορέα - Σωματείου - Συλλόγου «περί έγκρισης πραγματοποίησης εκδήλωσης - προϋπ/σμό εκδήλωσης- ημερομηνία εκδήλωσης»
 Καταστατικό με πρόσφατη θεώρηση ή βεβαίωση του Γραμματέα Πρωτοδικείου περί καταχώρησης στο Βιβλίο Σωματείων, και δεν έχει τροποποιηθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.
 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής επιχορήγησης
 Γραμμάτιο είσπραξης.(Δεν προβλέπεται η θεώρηση των γραμματίων είσπραξης για τα αθλητικά σωματεία - άρθρο 6 του Ν. 2725/1999)
 Φωτοτυπία της εγγραφής της επιχορήγησης από το βιβλίο εσόδων -εξόδων του συλλόγου.
 Πρακτικό Δ.Σ περί εξουσιοδότησης σε μέλος για την είσπραξη της επιχορήγησης , αν δεν ορίζεται στο καταστατικό.
 Υποβολή απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του συλλόγου και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ‘η χρηματοδότησης που έλαβε και είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκε. Με τα ανωτέρω υποχρεούται να συνυποβάλλει και τον προϋπολογισμό του για το επόμενο έτος( Άρθρο 41 του ν. 4129/13) στους φορείς από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στους φορείς επιχορήγησης αφού αυτοί δεν ταυτίζονται και στο ελεγκτικό συνέδριο, με το πέρας διμήνου από την λήξη του οικονομικού έτους. Χωρίς την υποβολή από τους επιχορηγούμενους φορείς των στοιχείων, οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε καμία απολύτως επιχορήγηση ή και χρηματοδότηση.
 Επιπλέον με το άρθρο 10 Β ν. 3861/10 υποχρεούνται οι φορείς που επιχορηγούνται κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, με ποσό άνω των 3.000,00€ συνολικά ετησίως να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ απολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω συνεπάγεται και τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση.
 Τιμολόγια για τα ποσά που κατέβαλε ο φορέας για δαπάνες της εκδήλωσης (παραστατικα δαπανών).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΥΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επικαιρότητα

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο
Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Περιφερειακό Πρωτοδικείο στη Ναύπακτο
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιορτάζει την 20η επέτειο από την Έναρξη Λειτουργίας της, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»
Με την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Στην Ναύπακτο το Συνέδριο "Καρδιολογία του Μέλλοντος" στις 5-6 Απριλίου
Τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φ.Σαράντη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Κάλεσμα σε εθελοντές για τους Εορτασμούς της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Κύριο Θέμα: Ὁ Κύριος τῆς Δόξης Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου μέ θέμα τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ξεκινούν στις 4 Μαρτίου τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ενεργή παρουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 1826
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια της Γέφυρας και της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας συμμετέχει στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας - Εκδρομή στη Νότιο Πελοπόννησο
Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιάνων - Εκδρομή Λουτράκι - Άγιο Ποτάπιο
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδρομή στα Καλάβρυτα
ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στη Δάφνη Ναυπακτίας (Μυθιστόρημα)
Η νέα σύνθεση των οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας για το Πρωτοδικείο της Ι.Π Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Γενική συνέλευση - Πανναυπακτιακή γιορτή 2024
Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net