user_mobilelogo

Μέ μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε ἡ ἀκολουθία τῆς Μ. Παρασκευῆς καί ἡ περιφορά τῶν Ἐπιταφείων στήν Ναύπακτο μέ ἐπίκεντρο τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τό λαμπροστολισμένο καί κατάμεστο ἀπό κόσμο Ἑνετικό Λιμάνι.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος χοροστάτησε στήν ἀκολουθία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ καί στήν συνέχεια ἔγινε ἡ ἔξοδος τῶν Ἐπιταφίων τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καί τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στό πανέμορφο λιμάνι της Ναυπάκτου ὅπου ἀπευθύνθηκε δέηση στόν Θεό. Ὁ Σεβασμιώτατος στόν σύντομο λόγο του εἶπε:

«Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι πάρα πολύ σημαντική γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί μάλιστα εἶναι τό μεταίχμιο μεταξύ τῆς Μεγάλης Πέμπτης καί τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, μεταξύ τῆς ἡμέρας κατά τήν ὁποία σταυρώθηκε ὁ Χριστός καί πέθανε πάνω στόν Σταυρό καί τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, πού θά γιορτάσουμε μεθαύριο καί θά πανηγυρίσουμε μέ τό «Χριστός Ἀνέστη».

Ὅμως, ἡ σημερινή ἡμέρα δέν εἶναι ἁπλῶς ἡμέρα πένθους, ἀλλά εἶναι καί ἡμέρα χαρᾶς, γιατί ἀπέθανε ἡ ἀνθρώπινη φύση ἐπάνω στόν Σταυρό, χωρίστηκε ἡ ψυχή τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό σῶμα, ἀλλά ἡ ψυχή μαζί μέ τήν Θεότητα κατέβηκε στόν Ἅδη καί ἐλευθέρωσε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πίστευαν σέ Αὐτόν• καί ἡ Θεότητα μαζί μέ τό σῶμα παρέμεινε στόν τάφο καί αὐτό τό σῶμα ἦταν ἄφθαρτο. Καί αὐτό παρουσιάζεται μέ τούς Ἐπιταφίους καί μέ τήν συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τήν ὁποία κάνουμε, διότι τό κουβούκλιο δέν εἶναι ἕνας τάφος πού ἔχει ἕναν πεθαμένο ἄνθρωπο, ἀλλά ἔχει τόν Θεάνθρωπο Χριστό, τόν ζῶντα Χριστό.

Εἶναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό τό ὅτι, ὅταν οἱ Μυροφόρες γυναῖκες ἐπήγαιναν στό μνημεῖο γιά νά ἀλείψουν τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ μέ μῦρα, τότε οἱ ἄγγελοι εἶπαν: «Τί ζητεῖτε τόν ζῶντα μετά τῶν νεκρῶν; Ἠγέρθη γάρ, οὐκ ἔστιν ὧδε» (Λουκ. κδ΄, 5). Δέν ἔχουμε ἕναν Θεό νεκρό. Ὁ «θεός» τῆς μεταφυσικῆς, μιᾶς ὁρισμένης φιλοσοφίας στήν Δύση ἀπέθανε, δηλαδη ὁ θεός πού ἀπέθανε εἶναι ὁ θεός τῆς μεταφυσικῆς. Ὁ δικός μας Θεός εἶναι ζωντανός.

Ἑπομένως, ἡ σημερινή ἡμέρα ἔχει μέσα της τό στοιχεῖο τῆς λύπης γιά τήν ἀχαριστία τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά ταυτόχρονα ἔχει καί τό στοιχεῖο τῆς χαρᾶς, γιά τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι τό γιορτάζει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καί μέ ἰδιαιτερότητα τό ἑορτάζουμε ἐδῶ στήν πόλη τῆς Ναυπάκτου, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τά σύγχρονα ἱστορικά δεδομένα, εἶναι μιά πόλις πεντέμιση χιλιάδων ἐτῶν καί καθορίστηκε μέσα στούς αἰῶνες αὐτός ὁ ἰδιαίτερος τρόπος τοῦ ἑορτασμοῦ.

Καί μαζί μέ τούς Ἐπιταφίους σήμερα τούς ὁποίους βλέπουμε νά εἶναι γεμάτοι ἀπό λουλούδια καί φῶς, γιατί ὁ Χριστός εἶναι τό Φῶς τοῦ κόσμου, ἔχουμε καί τίς ἰδιαιτερότητες ἐδῶ στήν Ναύπακτο. Ἐλπίζω νά ἔχετε καταλάβει, ὅσοι ἤρθατε γιά πρώτη φορά, ὅτι βρίσκεσθε στό κέντρο τῆς Καστροπολιτείας. Τό κέντρο τῆς Ναυπάκτου εἶναι ἕνα Κάστρο, εἶναι μιά πολιτεία περιβεβλημένη ἀπό τείχη καί τό γιορτάζουμε αὐτό γεμάτοι αἰσιοδοξία καί φῶς.

Ὁ Σταυρός ὑπερίπταται ἐπάνω ἀπό τήν θάλασσα, γιά νά δείξη ὅτι πάνω ἀπό τήν θάλασσα, πάνω ἀπό τά κύματα, πάνω ἀπό τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς ὑπάρχει τό Φῶς τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἐλπίδα τῆς ζωῆς μας. Καί μέσα στήν θάλασσα ὑπάρχουν τά φαναράκια, δηλαδή ἑνώνεται τό νερό μέ τό φῶς, γιά νά δείξη αὐτήν τήν ἐλπίδα καί τήν χαρά. Καί πάνω στά τείχη ἔχουμε τίς φλόγες, γιά νά δείξουμε ὅτι αὐτή ἡ πόλη κρατήθηκε στούς αἰῶνες ἐλεύθερη, ἀλλά καί τότε πού ὑποδουλώθηκε κρατοῦσε μέσα της τήν ἐσωτερική ἐλευθερία. Εἶναι μία ἐλπίδα ζωῆς ἐναντίον ὅλων τῶν φαινομενικῶν μας ἐχθρῶν.

Καί μετά ἀπό λίγο θά ριχτοῦν στόν οὐρανό καί οἱ φωτοβολίδες, γιά νά δείξουν ὅτι καί τό σκοτάδι τοῦ οὐρανοῦ πρέπει νά φωτισθῆ καί ὅτι ὁ ἄνθρωπος μέ τό φῶς πρέπει νά πετάη πρός τά οὐράνια, νά κάνη ὑπερβάσεις στήν ζωή του• νά μήν παραμένη μέσα στήν θλίψη καί στήν στεναχώρια• νά μήν παραμένη μέσα στήν ἀπελπισία, γιατί πάντοτε ὑπάρχει ἐλπίδα καί ζωή.

Καί αὐτό, ἐπαναλαμβάνω, εἶναι πολύ σημαντικό, γιατί χρησιμοποιοῦμε τήν πυρίτιδα μόνο καί μόνο γιά νά ἐκφράσουμε τήν χαρά καί δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖται ἡ πυρίτιδα γιά βόμβες πού σκοτώνουν τούς ἀνθρώπους.

Μέσα, λοιπόν, σέ αὐτήν τήν προοπτική πρέπει νά γιορτάσουμε καί φέτος τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Εὔχομαι σέ ὅλους σας, στούς ἐγγύς καί τούς μακράν, στούς Ναυπακτίους καί σέ αὐτούς πού φιλοξενοῦμε αὐτόν τόν καιρό στήν Ναύπακτο, Καλή καί Εὐλογημένη Ἀνάσταση. Ἡ ζωή μας δέν εἶναι, ὅπως ἔλεγε κάποιος λογοτέχνης, ἁπλῶς ἕνα φωτεινό σημεῖο μεταξύ δύο σκοταδιῶν,άλλά ἡ ζωή μας εἶναι γεμάτη φῶς, καί πορεύεται στό Φῶς. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός»! Καλή Ἀνάσταση! Χρόνια πολλά!»

Παρόντες ἦταν ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Αἰτ/νίας κ. Άθανάσιος Μαυρομμάτης, ὁ Βουλευτής Αἰτ/νίας κ. Ἀθανάσιος Παπαθανάσης, , ὁ Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστος Πάΐσιος, πολιτευτές, ὅλες οἱ Τοπικές Ἀρχές καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Πυροσβεστικῆς καί τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας. Τά ἐγκώμια ἀπέδωσε ἡ Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου.

Φωτογραφίες

Επικαιρότητα

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο
Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Περιφερειακό Πρωτοδικείο στη Ναύπακτο
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιορτάζει την 20η επέτειο από την Έναρξη Λειτουργίας της, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»
Με την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Στην Ναύπακτο το Συνέδριο "Καρδιολογία του Μέλλοντος" στις 5-6 Απριλίου
Τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φ.Σαράντη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Κάλεσμα σε εθελοντές για τους Εορτασμούς της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Κύριο Θέμα: Ὁ Κύριος τῆς Δόξης Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου μέ θέμα τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ξεκινούν στις 4 Μαρτίου τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου
Θεία Λειτουργία στό Ἐκκλησάκι τοῦ Κέντρου Ὑγείας Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ενεργή παρουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 1826
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια της Γέφυρας και της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας συμμετέχει στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας - Εκδρομή στη Νότιο Πελοπόννησο
Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιάνων - Εκδρομή Λουτράκι - Άγιο Ποτάπιο
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδρομή στα Καλάβρυτα
ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στη Δάφνη Ναυπακτίας (Μυθιστόρημα)
Η νέα σύνθεση των οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας για το Πρωτοδικείο της Ι.Π Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Γενική συνέλευση - Πανναυπακτιακή γιορτή 2024
Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net