user_mobilelogo

animate

O Δήμος Αποδοτίας έχει στην κατοχή του τρεις Αυτόματους Μετεωρολογικούς Σταθμούς (Α.Μ.Σ.), εκ των οποίων ο πρώτος...

είναι εγκατεστημένος στη θέση Σαράνταινα (38ο 44' 01.3'' Ν, 021ο 58' 47.2'' Ν, υψόμετρο 1431 m) της ευρύτερης περιοχής του Δ.Δ. Λεύκας, o  δεύτερος στην κοίτη του ποταμού Εύηνου (38ο 43' 22.5'' Ν, 022ο 00' 59.6'' Ν, υψόμετρο 824 m) στο ανατολικό τμήμα του όρους Οξυά και ο τρίτος στην κοίτη του υδατορεύματος «Κολοκύθα» (38ο 44' 04.4'' Ν, 021ο 57' 36.9'' Ν, υψόμετρο 821 m) που αποτελεί παραπόταμο του Εύηνου στο δυτικό τμήμα του ανωτέρω όρους, στην ευρύτερη περιοχή της Μανδρινής. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που συλλέγονται από τους σταθμούς αυτούς αναφέρονται στη θερμοκρασία αέρος (οC), στη σχετική υγρασία (%), στην ατμοσφαιρική πίεση (hPa), στη διεύθυνση (μοίρες) και την ταχύτητα του ανέμου (m/sec), στο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων (mm) ως και στην ολική ηλιακή και διάχυτη ακτινοβολία (W/m2). Επιπλέον στους δύο Α.Μ.Σ.  που είναι εγκατεστημένοι στις κοίτες του Ευήνου λαμβάνονται δεδομένα που αφορούν τη θερμοκρασία (οC), την αγωγιμότητα (uS)  και τη στάθμη του νερού (m) των αντίστοιχων υδατορευμάτων.Στα πλαίσια του έργου «Τηλεμετρικά συστήματα για την απομακρυσμένη συλλογή και μέτρηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο Δήμο Αποδοτίας» η ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελούμενη από την Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου Καθηγήτρια Αικ. Χρονοπούλου-Σερέλη, τον Λέκτορα Αθαν. Καμούτση, το μέλος ΕΕΔΙΠ Δρ Αρ. Ματσούκη, τη Γεωπόνο MSc Φωτούλα Δρούλια ως και τους Τεχνίτες Εργαστηρίου Μίλ. Παγώνη και Ανασ. Γιαννακοπούλου επεξεργάστηκε τα μετεωρολογικά και υδρολογικά δεδομένα των σταθμών για το έτος 2008.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα που παρουσιάζονται αναφέρονται στη θερμοκρασία αέρος, τη σχετική υγρασία, την ατμοσφαιρική πίεση, την ταχύτητα ανέμου, τη θερμοκρασία, την αγωγιμότητα και τη στάθμη του νερού (σε ημερήσια και μηνιαία βάση). Επιπλέον παρουσιάζονται οι τιμές της ημερήσιας ποσότητας της ολικής ηλιακής και διάχυτης ακτινοβολίας (MJ/m2), οι οποίες προέκυψαν από την επεξεργασία των αρχικών ωριαίων τιμών (W/m2), και οι μέσες μηνιαίες τιμές τους ως και οι τιμές του συνολικού ημερήσιου και μηνιαίου ύψους των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Σημειώνεται ότι από τον Α.Μ.Σ. του Εύηνου δεν παρουσιάζονται δεδομένα θερμοκρασίας, αγωγιμότητας και στάθμης νερού και από τον Α.Μ.Σ. της Μανδρινής δεδομένα της ολικής και διάχυτης ακτινοβολίας  διότι οι αρχικές τους τιμές δεν θεωρούνται αξιόπιστες. Επίσης για ορισμένο χρονικό διάστημα δεν παρουσιάζονται μετεωρολογικά δεδομένα από τον Α.Μ.Σ.  του Εύηνου λόγω βλάβης του καταγραφικού και από τον Α.Μ.Σ. της Λεύκας λόγω βλάβης των αισθητηρίων και του καταγραφικού.

Από την ετήσια κατανομή της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας αέρος προκύπτει ότι η περιοχή Μανδρινής (δυτικά του όρους Οξυά)  είναι θερμότερη της κοίτης του Εύηνου (ανατολικό τμήμα του όρους Οξυά). Η μέση ετήσια θερμοκρασία στο σταθμό του Εύηνου για το έτος 2008 διαμορφώθηκε στους 11.6 οC ενώ οι μέσες ετήσιες τιμές της μέγιστης και της ελάχιστης θερμοκρασίας στους 17.3 οC και 6.2 οC, αντίστοιχα. Στον σταθμό της Μανδρινής η μέση ετήσια θερμοκρασία ως και η μέση μέγιστη ήταν κατά 0.4 οC υψηλότερες από τις αντίστοιχες για την περιοχή του Εύηνου ενώ η μέση ελάχιστη θερμοκρασία ήταν μεγαλύτερη κατά 0.7 οC. Ο θερμότερος μήνας για το έτος 2008 ήταν ο Αύγουστος και ο ψυχρότερος ο Φεβρουάριος.

Όσον αφορά την προοδευτική μεταβολή της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας αέρος από μήνα σε μήνα, στον Α.Μ.Σ. του Εύηνου διαπιστώνεται ότι οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρούνται κατά τη μετάβαση από Φεβρουάριο σε Μάρτιο (+4.6 οC) και από Αύγουστο σε Σεπτέμβριο (-6.2 οC) ενώ οι μικρότερες από Ιανουάριο σε Φεβρουάριο (-0.2 οC) και από Ιούλιο σε Αύγουστο  (+0.8 οC). Παρόμοιες μεταβολές, κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα, παρατηρήθηκαν και στον Α.Μ.Σ. της  Μανδρινής.
Οι απόλυτες τιμές της μέγιστης και της ελάχιστης θερμοκρασίας σημειώθηκαν στους προαναφερθέντες Α.Μ.Σ. (Μανδρινής και Εύηνου) στις 8 Ιουλίου και 18 Φεβρουαρίου 2008, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, η απόλυτη μέγιστη και η απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία στον Α.Μ.Σ. του Εύηνου ήταν 33.8 οC και -13.1 οC, αντίστοιχα ενώ στον Α.Μ.Σ.  της Μανδρινής οι τιμές αυτές αντιστοίχως διαμορφώθηκαν στους 34.1 οC και  -13.6 οC. Η μέση ετήσια τιμή της σχετικής υγρασίας δεν διαφοροποιήθηκε στους δύο Α.Μ.Σ.  και διαμορφώθηκε στο 71%.
Το ετήσιο ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στον Α.Μ.Σ.  της Μανδρινής (δυτικά του όρους Οξυά) ήταν 814.4 mm ενώ στον Α.Μ.Σ.  του  Εύηνου (ανατολικά του όρους Οξυά) ήταν μικρότερο κατά 86.8 mm.

Πηγή: Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α.

 

Επικαιρότητα

Μεγάλη Παρασκευή στήν Ναύπακτο
Το Associated Press και κορυφαία διεθνή μέσα ύμνησαν την Μ. Παρασκευή στη Ναύπακτο
Ἀποκαθήλωση στόν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου
Περιφερειακό Πρωτοδικείο στη Ναύπακτο
Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου γιορτάζει την 20η επέτειο από την Έναρξη Λειτουργίας της, υποδεχόμενη την Ολυμπιακή Φλόγα για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία «Παρίσι 2024»
Με την Υπουργό Πολιτισμού Λ.Μενδώνη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Στην Ναύπακτο το Συνέδριο "Καρδιολογία του Μέλλοντος" στις 5-6 Απριλίου
Τη νέα Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φ.Σαράντη υποδέχθηκε στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Β.Γκίζας
Κάλεσμα σε εθελοντές για τους Εορτασμούς της Απελευθέρωσης της Ναυπάκτου
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου
Κύριο Θέμα: Ὁ Κύριος τῆς Δόξης Νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου μέ θέμα τήν ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
Ξεκινούν στις 4 Μαρτίου τα Προγράμματα «Άθληση για Όλους» στην Ναύπακτο και το Αντίρριο
Ἑορτή τῶν ἐν Πάτραις Ναυπακτίων στόν Ἅγιο Χαράλαμπο Ζαρουχλέϊκων
Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου
Χριστούγεννα στήν Ναύπακτο
Ευχές από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας
Δήμος Ναυπακτίας: Και αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε μαζί!
Ορκωμοσία νέου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας
Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη - Εγκαίνια της έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη
ΕΦ.Α Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος - Εγκαίνια περιοδικής εικαστικής έκθεσης του Γιάννη Αδαμάκη στο Φετιχιέ Τζαμί Ναυπάκτου

Πολιτισμός - Σύλλογοι

Ενεργή παρουσία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για την 198η επέτειο της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων το 1826
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στις εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια της Γέφυρας και της υποδοχής της Ολυμπιακής Φλόγας
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου
Κυκλοφόρησε η Ναυπακτιακή Φωνή του Μαρτίου
Ο Σύλλογος Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας συμμετέχει στον εορτασμό της 198ης Επετείου της Εξόδου της Ηρωικής Φρουράς των Ελεύθερων Πολιορκημένων
Σύλλογος Ελευθέριανης Ναυπακτίας - Εκδρομή στη Νότιο Πελοπόννησο
Σύλλογος των Απανταχού Ποκιστιάνων - Εκδρομή Λουτράκι - Άγιο Ποτάπιο
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Εκδρομή στα Καλάβρυτα
ΕΝΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ στη Δάφνη Ναυπακτίας (Μυθιστόρημα)
Η νέα σύνθεση των οργάνων της Ο.ΣΥ.Ν
Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας για το Πρωτοδικείο της Ι.Π Μεσολογγίου
Ομοσπονδία Συλλόγων Ναυπακτίας - Γενική συνέλευση - Πανναυπακτιακή γιορτή 2024
Ναυπακτιακή Πίτα 2024 - Πρόσκληση
Σύλλογος εν Αθήναις Στρανωμιτών "Ο Άγιος Νικόλαος" - Πρόσκληση για τον ετήσιο χορό του Συλλόγου
Σύλλογος Δορβιτσωτών Ναυπακτίας - Πρόσκληση για το χορό του Συλλόγου
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωχωριτών - Γιορτή Κραβαρίτικης Γευσιγνωσίας
Γενική Συνέλευση και κοπή της Πίτας του Συλλόγου Απανταχού Χομοριτών
Αδελφότητα Καταφυγιωτών - Κοπή πίτας
Σύλλογος Γραμμενιοξυωτών - Κοπή πίτας
Πολιτιστικός Σύλλογος Στύλιας - Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

1821-2021

Αγωνιστές της Επανάστασης από την περιοχή του Προσχίου
Η Ο.ΣΥ.Ν συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση
Ο.ΣY.Ν: «Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια του Εικοσιένα»
Σουλιώτες οπλαρχηγοί στην απελευθέρωση της Ναυπάκτου του Νικόλαου Μ. Τριψιάνου
Γιάννης Παν. Φαρμάκης – Κραβαρίτης, Ο Ηρωικός Οπλαρχηγός του ΄21 του Χαράλαμπου Δ. Χαραλαμπόπουλου
Ο απελευθερωτικός αγώνας του ΄21 στη Δυτική Ελλάδα του Γιάννη Χαλάτση
"Το Ναυπακτοβενέτικο στο 1821" του Ηλία Στ. Δημητρόπουλου
Κωνσταντίνος Δ. Βουτσινάς: " Γιάννης Βλαχογιάννης - Ο νεωτεριστής Επαχτίτης"
Ο Δήμος Ναυπακτίας τιμά την Επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
Χρήστος Σιαμαντάς: «Τα πολεμικά γεγονότα στην περιοχή της Ναυπάκτου την περίοδο της Επανάστασης του 1821»
200 χρόνια ελληνική επανάσταση
Εμφύλιοι πόλεμοι: Το σαράκι του ελληνισμού
Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ὁ Διχασμός τοῦ Γένους. Ἐθναρχία, Γένος, ἀνασύνταξη
Κάστρα, φρούρια και μοναστήρια της Ναυπακτίας κατά την Επανάσταση του 1821
Ἐκκλησία καὶ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 - Δῆμος Ναυπακτίας
Αγωνιστές του 1821 από τα χωριά της Χάλκειας (Γαβρολίμνη - Καλαβρούζα - Τρίκορφο) του Θανάση Καλαβρουζιώτη
Με λαμπρότητα και συγκίνηση ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 – 2021 –– 200 χρόνια μετά την επανάσταση –– Τιμούμε - Γιορτάζουμε - Συμμετέχουμε - Οραματιζόμαστε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

booked.net