Σήμερα

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Γραμματειακή Υποστήριξη Συλλόγων

Προκειμένου να διευκολύνουμε τη γραμματειακή υποστήριξη των συλλόγων παραθέτουμε έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Δ/νση Αθλητισμού και Πολιτισμού) με τα οργανωτικά θέματα των πολιτιστικών μη κερδοσκοπικών σωματείων καθώς και ενδεικτικά πρότυπα σύνταξης Οικονομικών και Διοικητικών Πεπραγμένων. Διαβάστε περισσότερα εδώ.


Πρόσφατα Νέα