30.3.2011

Συνεδριάζει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 18.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για την αξιοποίηση των εργοταξιακών χώρων δημοτικής ενότητας Αντιρρίου
2. Οικονομική ενίσχυση απόρων συμπολιτών μας για τις εορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους από το ίδρυμα Βασιλικής και Δημητρίου Παπαχαραλάμπους
3. Καθορισμός αριθμού αδειών Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου (άρθρο 1 παρ. 1 έως 4 του Ν. 2323/1995), που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος (2012), κατά κατηγορία επαγγελμάτων.
4. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου (άρθρο 1 παρ. 5 έως 8), κατά κατηγορία επαγγελμάτων, που πρόκειται να χορηγηθούν το επόμενο έτος (2012) με προσδιορισμό ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
5. Ορισμός υπευθύνων /πράξης επικοινωνίας έργων του Δήμου Ναυπακτίας ενταγμένα στο Ε Σ Π Α με τίτλο α) «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΧΥΤΑ 1ης ΓΕΝ». με κωδικό Ο Π Σ 355430 και Β) «Αποχέτευση Δ Δ Άνω Χώρας και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων» με κωδικό Ο Π Σ 340204
6. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
7. Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την συνέχιση λειτουργίας του υφιστάμενου Πρατηρίου Υγρών καυσίμων με Πλυντήριο -Λιπαντήριο Αυτοκινήτων , ιδιοκτησίας Βασιλείου Μαστραπά του Ανδρέα.
8. Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα «Αρτοποιείο» του κ. Καραγιώργου Κων/νου στην περιοχή Λυγιάς Ναυπάκτου.
9. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης γνωμοδοτικής επιτροπής τροποποιήσεων σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου
10. Εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών για τα δικαιολογητικά έκδοσης άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης.
11. Επανεξέταση της χορήγησης μίας άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κοτίνη 5 (Υπόθεση κ. Μάη)
12. Ορισμός δημοτικών συμβούλων ως μελών της επιτροπής εκτίμησης καταλληλότητας ακινήτων για μεταστέγαση του 3ου παιδικού σταθμού του δήμου
13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στην ΤΚ Πλατάνου της ΔΕ Αποδοτίας» έως 30-6-2012
14. Έγκριση- Παραλαβή μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής προσομοίωσης σε κεντρικές συνοικίες της πόλης της Ναυπάκτου»
15. Έγκριση- Παραλαβή μελέτης τίτλου «Μελέτη βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής αναβάθμισης στη πόλη της Ναυπάκτου»
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση σχολικών κτιρίων Δήμου Ναυπάκτου» του αναδόχου Β. Στράτο & ΣΙΑ Ε.Ε.
17. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στην Τ.Κ. Σίμου» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης και του αναδόχου ΒΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος υποστήριξης ακινήτων Δ.Δ Ελατούς» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ Ελατούς» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ Ελατούς» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος υποστήριξης ακινήτων Δ.Δ Καταφυγίου» Δήμου Αποδοτίας.. Εισήγηση ΤΥΔΚ
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ Καταφυγίου» Δήμου Αποδοτιάς.. Εισήγηση ΤΥΔΚ
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος υποστήριξης ακινήτων Δ.Δ Αναβρυτής» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ Αναβρυτής» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ Αναβρυτής» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Δ.Δ Καταφυγίου» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Δ Κάτω Χώρας» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Γεώτρηση στο Δ.Δ Κρυονερίων » Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Δ.Δ Άνω Χώρας»Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ Καταφυγίου»Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος υποστήριξης ακινήτων Δ.Δ Ελατούς » Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ.
32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ Ελατούς» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ Ελατούς» Δήμου Αποδοτίας. . Εισήγηση ΤΥΔΚ
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος υποστήριξης ακινήτων Δ.Δ Καταφυγίου» Δήμου Αποδοτίας. . Εισήγηση ΤΥΔΚ
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Τοίχος υποστήριξης ακινήτων Δ.Δ Αναβρυτής»Δήμου Αποδοτίας. . Εισήγηση ΤΥΔΚ.
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ Αναβρυτής» Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Δ Καταφυγίου » Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ.
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Δ Κάτω Χώρας»Δήμου Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ.
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Γεώτρηση στο Δ.Δ Κρυονερίων»Δήμο Αποδοτίας. Εισήγηση ΤΥΔΚ.
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: «Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Δ.Δ Άνω Χώρας» Δήμου Αποδοτίας Εισήγηση ΤΥΔΚ.
41. Αποδοχή &έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις δημοτικών χώρων Τ.Δ Δορβιτσάς, Στράνωμας.»
42. Αποδοχή &έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ Τ.Δ Στύλιας»
43. Αποδοχή &έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Δορβιτσάς, Ποκίστας, Στράνωμας, Στύλιας.»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας