Αγαπητοί συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε  ότι τo Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 16,00 στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ Πατησίων 5 4ος όροφος  θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση καθώς και εκλογές για τα όργανα της ΠΑΝ.ΣΥ.

Όλα τα μέλη των οργάνων μας (Κεντρικό Συμβούλιο , Εποπτικό Συμβούλιο και Αντιπρόσωποι στην ΠΑΝ.ΣΥ ) μπορούμε και πρέπει να συμμετέχουμε.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήστε  με τον Θεόδωρο Παπαδόπουλο  τηλ 6944 547100 και Βασίλη Ζήσιμο τηλ 6976 776090 .

Σας ευχαριστούμε.                                                                                                       

                                     

  Για το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ.Ν

 

       Ο Πρόεδρος                                       Ο Ταμίας                                                     Η Γραμματέας

Θεόδωρος Παπαδόπουλος                    Κώστας Σαλτός                                                Ιωάννα Πια