Όργανα της Εταιρείας

Α΄. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Πρόεδρος:                                                             Τριψιάνος Νικόλαος

2.  Αντιπρόεδρος:                                                      Παπαθανασίου Γεώργιος

3. Β΄ Αντιπρόεδρος:                                                  Πολιττόπουλος Βασίλειος

4. Γεν. Γραμματέας:                                                  Αδαμοπούλου Ελένη

5. Β΄ Γεν. Γραμματέας:                                              Θεοδοσόπουλος Θεοδόσιος

6. Ταμίας :                                                                Λώλος Γεώργιος

7. Β΄ Ταμίας:                                                            Αυλωνίτης Χρύσανθος

8. Έφορος Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης :                       Γούπιος Νικόλαος

9. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:                                   Μπέκος Αντώνιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.       Δημητρόπουλος Ηλίας

2.    Σιαμαντάς Χρήστος

3.       Αδαμόπουλος Παναγιώτης

Β΄. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.       Πρόεδρος:                                         Κατσιγιάννης Βασίλειος

2.       Αντιπρόεδρος:                                   Ιωάννου Χρήστος

3.       Γραμματέας:                                     Γιαννούλου Αναστασία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.       Τσώτα Μαργαρίτα

2.     Δημητρακοπούλου-Λόη Αικατερίνη  

 

 

Γ΄.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μπέσσας Ανδρέας, Διευθυντής - Συντονιστής
  2. Ραμπαούνης Βασίλειος, Υποδιευθυντής
  3. Πιά Ιωάννα, Γραμματέας
  4. Σκαλτσάς Σπύρος, Ταμίας
  5. Παπαϊωάννου Γεωργία, Υπεύθυνη Επικοινωνίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Λυμπέρης Ιωάννης
  2. Σκαφίδας Γρηγόριος.