Μήνυμα Της Γενικής Γραμματείας Πολιτκής Προστασίας για την Αντιπυρική Περίοδο

https://youtu.be/2cG2mEjk7FU