Αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι Αποφάσεις Ορισμού Αντιδημάρχων και Ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας.

Για να δείτε τις Αποφάσεις, πατήστε στους Παρακάτω Συνδέσμους:

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

Απόφαση ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων