Καλείστε την Παρασκευή 23-10-2020 και ώρα 19:55 στην πραγματοποίηση κατεπείγουσας ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με την αριθμ.163/29-5-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ.1,3 του Ν.4635/2019 και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

• Επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί πρέπει να γίνει άμεσα η επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης