Μακύνεια

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με την οικονομική κρίση να επιβαρύνει τις χώρες και να εκτοξεύει στα ύψη την ανεργία και τις κοινωνικές ανισότητες, είναι απαραίτητη μια εναλλακτική στρατηγική για την ενίσχυση των περιφερειών (τοπικό επίπεδο) και την ανάδειξη και εξειδίκευση των στόχων της περιφερειακής και της πράσινης ανάπτυξης.

Ωστόσο, απαραίτητη προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συγκεκριμενοποίηση των στόχων που αφορούν κάθε περιοχή μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση -και όχι αποσπασματική- αλλά και μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών α) στη διαμόρφωση των στόχων, β) στην υλοποίησή τους και γ) στον έλεγχο της αποτελεσματικότητά τους.Η περιοχή της Ναυπακτίας αποτελεί για όλους μας ένα κομμάτι της ζωής μας, μια πανέμορφη περιοχή όπου ονειρευόμαστε να ζωντανέψει και να αναπτυχθεί, να αξιοποιηθεί και να προστατευθεί. Κατά τη γνώμη μου, την οποία πολλές φορές έχω αναφέρει και δημόσια, τόσο σε επιστημονικές όσο και σε πολιτικές συναντήσεις αλλά και σε άρθρα μου, η περιοχή μας, έχει φυσικά πλεονεκτήματα τα οποία την καθιστούν “ισχυρό χαρτί” στη νέα προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης η οποία συνδυάζει με προϋποθέσεις την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική προστασία προωθώντας ταυτόχρονα την οικονομική και κοινωνική συνοχή.Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις για την ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας μας δύναται να οργανωθούν σε ένα “Στρατηγικό Σχέδιο Αξιοποίησης” των πλεονεκτημάτων της περιοχής η οποία δύναται να διαδραματίσει πιλοτικά το πρότυπο πράσινης – περιφερειακής ανάπτυξης στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, με έμφαση :

 α) στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ενισχύοντας συνεταιριστικές ευέλικτες δομές και υποδομές υποστήριξης
β) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο αγροτικό τομέα με “προϊόντα με ετικέτα προέλευσης”
γ) στη συνολική αναβάθμιση των υποδομών (οδικό δίκτυο, ύδρευση, αποχέτευση κ.α.)
δ) στον εναλλακτικό τουρισμό (αγροτουρισμός, μοναστηριακός τουρισμός κ.α.)
ε) στην ευρεία χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σχεδιασμό και ανταποδοτικά οφέλη για την περιοχή
στ) στη διαχείριση των υδάτινων πόρων και αξιοποίηση του υδάτινου πλούτου όπως π.χ. της παραλίμνιας περιοχής της Ευηνολίμνης με επίλυση και των θεσμικών-διαχειριστικών  ζητημάτων.Συγχρόνως, είναι σημαντική η ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μας σε ένα «Διαπολιτισμικό Χάρτη Δράσεων» σε τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό με εικαστικά δρώμενα όπως εκθέσεις κ.λ.π. αλλά και συνεργασία-ανταλλαγή-εκπαίδευση με άλλες περιοχές της Ελλάδας ή Ευρώπης.Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι η Ναυπακτία έχει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό το οποίο απαιτείται να δραστηριοποιηθεί με τη συστηματική και σταθερή ενεργοποίηση συγκεκριμένων προοπτικών και πολιτικών. Νέους και όχι μόνο ανθρώπους οι οποίοι προτίθενται να επενδύσουν σε σύγχρονες δραστηριότητες, να εκπαιδευτούν και να ειδικευθούν σε αποτελεσματικές-αποδοτικές παραγωγικές δραστηριότητες.Η οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική προσέγγιση αποτελούν άλλωστε το βασικό άξονα στις σύγχρονες πολιτικές σε διεθνές επίπεδο για τη μείωση της ανεργίας, την οικονομική ανάκαμψη και τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Αυτές ακριβώς τις προοπτικές είμαστε όλοι εδώ για να πραγματώσουμε για τη Ναυπακτία, την περιοχή που έχει τις προϋποθέσεις και θα έχει πλέον και την υποστήριξη που χρειάζεται για να πετύχει.

 

(Ζέφη Δημαδάμα)