Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου

Εκτύπωση

30.3.2011

Συνεδριάζει τη Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας -φωτισμού για το έτος 2013.
2. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
3. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας
4. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2013.
5. Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων
6. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
7. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013 και ορισμός τριμελών Επιτροπών ελέγχου βοσκής για την Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου και τις Τοπικές Κοινότητες.
8. Εγκριση προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης.
9. Υποβολή αιτήματος στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.4024/2011 για ενίσχυση με προσωπικό.
10. Λήψη απόφασης για επιμήκυνση αποπληρωμής δανείων του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης για επιμήκυνση αποπληρωμής δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
12. Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 της ΚΕΔΝ
13. Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.
14. Εγκριση συνδιοργάνωσης παράστασης κουκλοθέατρου με την Παπαχαραλάμπειο Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου.
15. Επιχορήγηση Αθλητικού Σκακιστικού Ομίλου Ναυπάκτου.
16. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας