Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου

Εκτύπωση
dim_sym
Συνεδριάζει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα) το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
Επερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κοτσανά Ανδρέα σχετικά με την μη δημοπράτηση του έργου οδοποιίας 53.000,00 ευρώ που αφορά την Τοπική Κοινότητα Μαμουλάδας.
1. Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση του θέματος ανάκληση της απόφασης που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης (αντιδρόμισης Ψανής).
2. Aπευθείας αγορά αγροτεμαχίου 1.193,83 τ. μ. στην θέση «ΚΕΧΡΟΛΑΚΑ» εκτός οικισμού Βλαχομάνδρας για την ολοκλήρωση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ» ιδιοκτησίας Τσάμη Αλεξάνδρας & Στρουγγάρη Αγγελικής. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
4. Τροποποίηση και συμπλήρωση της από 13-5-2013 προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την ΔΕΥΑΝ. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
5. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου». (Εισηγ. κ .Ζιαμπάρα)
6. Επέκταση Δημοτικού φωτισμού σε δρόμο στην Τ.Κ. Δάφνης της Δ.Ε. Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
7. Διαγραφή χρεών του κ.Τομαρά Αδάμ από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
8. Εισήγηση για αποδοχή προέγκρισης διαδικασιών απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Διατήρηση και Ανάδειξη Πολιτιστικής Εκδήλωσης Γιορτή Καστάνου Άνω Χώρας», του Δήμου Ναυπακτίας, του Μέτρου 41, του άξονα 4, του Πρ/τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
9. Εισήγηση για αποδοχή προέγκρισης Σχεδίου Προκήρυξης της Πράξης «Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης Ναυμαχία Ναυπάκτου». (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
10. Εισήγηση για έγκριση δαπανών για την 442η επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 16:45 )