Home Nεα Δημοτικά Νέα Δήμος Ναυπακτίας - Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

Δήμος Ναυπακτίας - Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων

E-mail Εκτύπωση PDF
logo_dimouΟ Δήμαρχος ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

αφού έλαβε υπόψη

• τα άρθρα 59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10, όπως αυτά τροποποιήθηκαν & ισχύουν.
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Ναυπακτίας, αποτελούμενο από τις Δημοτικές Ενότητες Ναυπάκτου, Αποδοτίας, Πυλήνης, Πλατάνου, Αντιρρίου & Χάλκειας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 29.842 κατοίκους.
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Ναυπακτίας έχει έξι (6) Δημοτικές Ενότητες.
• Τις δ/ξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπακτίας για το χρονικό διάστημα από 7/1/2013 έως και τη λήξη της Δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς και συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρκατσούλη Δημήτριο και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
2. του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής
3. του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
4. του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο τη Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζιαμπάρα Μαρία και της μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. του Τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τσέλιο Σπυρίδωνα και του μεταβιβάζει:
Α) καθ' ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Β) Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας ως εξής:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
στ) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Δ. Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγόπουλο Παναγιώτη στις Δ.Ε. Πλατάνου & Πυλήνης και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων των Δ.Ε. Πλατάνου & Πυλήνης για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
στ) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταυρόπουλο Κων/νο και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων:
1. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
2. της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων (εκτός
του τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού).

ΣΤ. Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καραλή Νικόλαο στη Δημοτική Ενότητα Αποδοτίας και του μεταβιβάζει κατά τόπο τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Αποδοτίας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
στ) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

2. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταυρόπουλος Κων/νος που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Ζιαμπάρα Μαρία

4. Για λόγους ενιαίας άσκησης της δημοτικής πολιτικής, οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους οφείλουν να συνεργάζονται με το δήμαρχο που έχει εκ του νόμου τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου.

5. Από το σύνολο των έξι (6) ορισθέντων Αντιδημάρχων δικαιούνται την κατά νόμο αντιμισθία οι τέσσερις (4) πρώτοι εξ αυτών, ήτοι οι κ.κ.: 1) Καρκατσούλης Δημήτριος, 2) Ζιαμπάρα Μαρία , 3) Τσέλιος Σπυρίδων & 4) Παναγόπουλος Παναγιώτης.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και στις τοπικές εβδομαδιαίες εφημερίδες «ΕΜΠΡΟΣ» & «ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ» , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να κοινοποιηθεί κατά τα ισχύοντα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΜΠΟΥΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Σήμερα

η ημέρα, η εβδομάδα του έτους


Πρόσφατα Νέα